7. Dobrovolníci
Oblastní charita Žďár nad Sázavou má dobrovolnické centrum Kambala, které organizuje práci s dobrovolníky v Charitě i v rámci spolupracujících organizací.
Dobrovolník se stává součástí sociálního zařízení, což znamená, že se řídí Zákonem o sociálních službách, dále se jeho práce řídí Zákonem o dobrovolnické službě. Z těchto dvou zákonů vyplývají pro dobrovolníky dva hlavní požadavky: mlčenlivost a kvalifikace (i pro práci, kterou dělá zdarma).
V případě zájmu vlastního zapojení do činnosti Domácí hospicové péče kontaktujte koordinátorku DHP .
Pomáhat lze samozřejmě i mimo organizované dobrovolnictví (např. pomoci sousedce, která se stará o manžela, s nákupem; pohlídat sousedům babičku apod.), zde můžeme pomoci a poradit lidem, kteří k umírajícímu a jeho okolí měli blízko již dříve.