8. Dárci
Chcete poskytnout peněžní dar?
Bankovní spojení: 
ČSOB a. s., číslo účtu: 110889787 / 0300 , specifický  symbol: 68220
účet patří Charitě, specifickým symbolem je platba směrována  na zařízení Domácí hospicové  péče
Pozor: jedná se o specifický symbol, ne variablilní!
Darovací smlouva:
Zbyla Vám po blízkém pomůcka?
Najdeme využití pro nejrůznější pomůcky, které používali Vaši  blízcí. U nás budou přinášet dále užitek.