9.4 Duchovní pomoc, církevní pohřeb
Duchovní péče Oblastní charity
graphic
Mgr. Lenka Judová, duchovní asistent, sociální pracovník
mobil: 777 155 389
mail: lenka.judova@caritas.cz
tel: 566 631 389
www: 
http://zdar.charita.cz/dalsi-cinnost/duchovni-pece/
Horní 22 
591 01 Žďár nad Sázavou
Kontakty na duchovní
Římsko-katolická církev (Brněnská diecéze)
Církev československá husitská
Českobratrská církev evangelická
graphic
Aleš Opatrný, www.hospice.cz
Hana Friedrichová, www.hospice.cz
Aleš Opatrný, www.hospice.cz
www.umirani.cz
www.kwanumzen.cz
zejména užitečné texty pastorálního  teologa A. Opatrného