9.7 Lůžková zařízení pro paliativní péči
V Registru zdravotnických zařízení lze vyhledat jak hospice, tak léčebny dlouhodobě nemocných.