12. Odkazy
Organizační začlenění Domácí hospicové  péče  
Domácí hospicová péče je registrovanou sociální službou  poskytovanou   Oblastní charitou ve Žďáře nad Sázavou.
Oblastní charita Žďár nad Sázavou  je organizační složkou Diecézní  charity Brno.
Státní správa a samospráva
Legislativa, sociální dávky a další
Informace o dění v sociální oblasti v kraji
Seznam a popis sociálních služeb  (zařízení)
graphic
Zdravotnictví