9.9 Ošetřovné
Nárok na ošetřovné (dříve OČR) má zaměstnanec, který nemůže  vykonávat v zaměstnání práci z důvodu  ošetřování:
  • dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo  úraz,
  • jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci  nebo  úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou .
Podmínkou nároku na ošetřovné je, že ošetřovaná osoba žije se  zaměstnancem ve společné domácnosti.
Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle  9 kalendářních dnů.  Během  nemoci se mohou vystřídat dvě osoby.
graphic
graphic