3. Pro lékaře
Charitní ošetřovatelská služba , která poskytuje ošetřovatelské služby, 
  • má uzavřeny smlouvy s pojišťovnami,
  • zaměstnává kvalifikované zdravotní sestry,
  • zaškoluje členy rodiny do péče o nemocného,
  • spolupracuje s lékaři - odborníky v léčbě bolesti (algeziology) a  paliativní medicíně a se všemi dalšími,  kteří mají pacienta v péči; 
    spolupráce praktického lékaře s odborníky na léčbu bolesti je základem kvalitní lékařské domácí  péče,
  • DHP půjčuje i speciální zdravotnické pomůcky (např. lineární  dávkovač, infúzní pumpa, oxygenátor,  odsávačka apod.)
graphic
 
 
 
 
diplomová práce LF MU
procinec 2008
množství informací
diplomová práce z Ústavu sociálního  lékařství LF v  Hradci Králové