2. Pro pečující
Psychické, fyzické a často i ekonomické nároky na péči o umírajícího  mohou být značné.  Rozhodnutí pečovat o svého blízkého si zaslouží  uznání a pomoc. 
graphic
Spoustu užitečných informací lze nalézt na stránkách www.umirani.cz,  www.pecujdoma.cz www.hospice.cz.
Z těchto stránek pocházejí i následující příručky pro pečující (pro zajištění  dostupnosti jsou  zkopírovány):
Alice Onderková, www.pecujdoma.cz
Zdeněk Kalvach, www.pecujdoma.cz
Ondřej Sláma, Josef Drbal, Ludmila Plátová,  www.pecujdoma.cz
Aleš Opatrný, www.hospice.cz