1. Souhrnné informace
Poslání
Domácí hospicová péče (DHP)  nabízí zdravotní péči, lidskou podporu a pomoc při řešení potíží těžce  nevyléčitelně nemocným a jejich  rodinám v posledních dnech a týdnech života nemocného v jeho domácím  prostředí. 
graphic
Vychází z přání a potřeb nemocného a jeho rodiny. Služba v sobě kombinuje péči ošetřovatelskou a  lékařskou s pomocí v oblasti sociálně- právní, psychologické či duchovní. Nabízí všestrannou účinnou oporu  příbuzným a přátelům umírajících a pomáhá jim zvládat jejich  zármutek i po smrti blízkého člověka. Cílem je  umožnit nemocným v závěrečné fázi života být v kruhu svých blízkých a ve svém domácím  prostředí.  Důležitá je rovněž péče o rodinu nemocného, neboť poslední dny a týdny života jejich blízkého jsou  namáhavé fyzicky i  psychicky.
Nabízené služby
Podmínky pro přijetí
  • možnost a ochota rodiny pečovat o nemocného; hospicová péče je pouze pomocí a podporou
  • naordinování domácí hospicové péče lékařem - specialistou a následně praktickým lékařem nemocného;  tito lékaři spolupracují s  lékařem v domácím hospicovém týmu
  • úhrada zpoplatněné péče
  • ošetřovatelská péče  je hrazena ze zdravotního pojištění pacienta dle indikace lékaře v délce  max. 3 x 1 hodina denně (s  výjimkou revizního lékaře příslušné pojišťovny i delší dobu); úhrada  za léky a péči praktického lékaře podléhá platným  regulačním poplatkům
  • zapůjčení ošetrovatelských pomůcek je za  denní paušál dle typu pomůcky
  • pečovatelské úkony  nutné pro pobyt nemocného doma jsou hrazeny dle platných sazebníků   pečovatelské služby
  • sociální, právní, psychologická a duchovní pomoc  je bezplatná
další informace