Aktuality
5.2010
Děkujeme za dary dálkovým studentům teologie
8.2009
Kancelář DHP se přestěhovala na ústředí žďárské  Charity.Přibyla i garáž, takže máme místo na pomůcky. Ještě lepší je, že pomůcky slouží u klientů a v garáži se moc nezdrží.
6.2009
Konečně byly použity všechny peníze ze sbírek dárců (uvedených níže; z Tříkrálové sbírky  bylo použito 64 tisíc Kč). V současné době hledáme místo pro jejich uložení. Ty velké jsou  zatím uloženy v garáži na faře, ty menší a choulostivější máme v kanceláři:
3.2009
V pátek 13. března přijelo a přišlo na pouť Nového Jeruzaléma do Bystřice pěti  autobusy,  auty a pěšky asi 600 poutníků. Po zaplacení autobusů a nutné režie zůstalo 15 838 Kč,  které poutníci darovali na podporu Domácí hospicové péče. Pán Bůh zaplať všem dárcům. 
2.2009
Při bohoslužbě ve Sněžném  byla vykonána  sbírka na Domácí hospicovou péči. Byla vybrána  částka 2300 Kč. Děkujeme.
1.2009
Při bohoslužbách v Jimramově byla vykonána  sbírka na Domácí hospicovou péči. Byla  vybrána částka 4800 Kč. Děkujeme.
7.1.2009
Na faře u sv. Prokopa bude v 18:00 schůzka farní charity.
2.1.2009
Tříkrálová sbírka  tento rok proběhne v obcích a městech brněnské diecéze ve dnech 2. – 11.  ledna 2009